Otherkion
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Goto down
Mererid Crochanská
Mererid Crochanská
Poèet pøíspìvkù : 11
Join date : 31. 03. 20
Age : 63
Location : Gretlip

Listnatý hájek - Stránka 2 Empty Re: Listnatý hájek

2/4/2020, 22:16
"V tom případě jsi jedna z mála," zasmála se Mer. "Spousta bytostí se o podobné věci ani nezajímá, nejsou pro ně důležité. Obzvláště pak, když ovládají léčitelskou magii. V tom případě si myslí, že to pro ně postrádá jakýkoliv význam." V očích se jí přitom mihne uznání pro vílu před ní a až v tu chvíli si uvědomí s jak starou, mocnou a inteligentí ženou to teď musí mluvit. Pocházela přeci z Bakirahu, u ní by ji neměly překvapovat její znalosti ani v nejmenším.
"Ale teď si zase připadám hloupě. Ty toho víš zjevně tolik přinejmenším o bylinkářství a já se o bohy nikdy příliš nezajímala," sama nad sebou zavrtí hlavou. "Možná se přeci jenom, až navštívím vaše knihovny, porozhlédnu i po něčem jiném, než jen po knihách o léčitelství," uzná nakonec s přátelským, až téměř omluvným úsměvem.
Možná na tom přeci jenom něco bylo- sice ji nic jiného pravděpodobně nebude tolik bavit, ale v některých oblastech těch znalostí měla až žalostně málo a byla si jistá, že se nakonec rozhodně neztratí.
Shayna Thetoris
Shayna Thetoris
Poèet pøíspìvkù : 31
Join date : 11. 07. 18
Age : 440
Location : Bakirah

Listnatý hájek - Stránka 2 Empty Re: Listnatý hájek

3/4/2020, 12:43
"Přece jen jsem strávila nějakou dobu i v Gretlipu, kde jsem pomáhala svojí magií. Tam se některým znalostem jeden rozhodně nevyhne." Odpoví jí a pokrčí rameny. Sice ovládala léčitelskou magii, ale setkala se tam se spoustou Crochanek, které používali bylinky a všemožné přírodní přípravky, aby ulehčily a zrychlily léčbu. Bylo skoro nemožné se poybovat v jejich okolí a nic se nenaučit.
Tiše se zasměje a zavrtí hlavou. "Myslím, že to není na místě. Přece jen v Bakirahu se znalostem všeho druhu dá jen těžko vyhnout. A pokud jde o zanlost bohů, tak to zkrátka patří k mojí práci. Bylo by asi zvláštní, kdybys o nich něco věděla. Přece jen to ani nejsou tvoji bohové. Jsem si jistá, že o Hardoně máš spoustu znalostí a informací, když je to Vaše bohyně léčitelství." Odpoví jí a pokrčí rameny. Opravdu jí nepřišlo nějak extrémně důležité, aby Crochanka oplývala znalostmi o vílích bozích. Samozřejmě se o tom mohli učit a získávat informace, ale rozhodně to nepatřilo mezi základy jejich výchovy. Nebo o tom ona alespoň netušila. "Ale určitě se u nás v knihovně porozhlédni po nějaké různorodé četbě. Jsem si jistá, že ke každému odvětví, které tě jen napadne najdeš nespočet zajímavých knih." Odpoví jí ještě na její poslední slova a usměje se. Netuší, proč by měla mít na tváři omluvný úsměv, zkártka neměla v popisu práce a ani v povae vědět všechno.
Mererid Crochanská
Mererid Crochanská
Poèet pøíspìvkù : 11
Join date : 31. 03. 20
Age : 63
Location : Gretlip

Listnatý hájek - Stránka 2 Empty Re: Listnatý hájek

3/4/2020, 20:08
"Navštívila jsi i Rudý les?" zeptala se, nadšená zmínkou své rodné země. Už se ani nepodivila nad tím, že tam kněžka někdy byla. Sice si toho Mer osobně vědoma nebyla, ale nikdo netvrdil, že v té době byla již naživu. Klidně to mohlo být staletí zpátky a dokonce ani její vlastní druh by se nad tím nepozastavil. "Je to jedno z mých oblíbených míst," doplnila poté. Svého otce již znovu nezmínila, ale byl to právě on, kdo ji tam bral. Pokaždé, když se vydával na cesty pouze po Gretlipu, ji vzal s sebou a Mer jej často uprosila, aby navštívili právě i Rudý les. Tenkrát se jednalo o lásku na první pohled. Červená sice nepatřila mezi její nejoblíbenější barvy, ale tolik života snad nikdy předtím neviděla. A co se týkalo léčitelství, celý les různými bylinkami jen přetékal. Pro Crochanské léčitelky to byl hotový ráj, díky kterému i Mer, narozená a vychovaná v hlavním městě, porozuměla kráse přírody.
"Pokud ne, rozhodně stojí za návštěvu, až tam příště budeš. Možná jej sice neoceníš tak, jako většina léčitelek, ale i on má své vlastní kouzlo." Částěčně při tom narážela na jejich předchozí rozhovor a částečně skutečně myslela vše, co řekla. Bez jakékoliv pochyby přitom ale věřila, že se tam kněžce bude líbit.
Shayna Thetoris
Shayna Thetoris
Poèet pøíspìvkù : 31
Join date : 11. 07. 18
Age : 440
Location : Bakirah

Listnatý hájek - Stránka 2 Empty Re: Listnatý hájek

3/4/2020, 21:52
Chvíli se zamyslí nad tím, jestli se zastavila v Rudém lese. "Nebyla jsem přímo v něm, ale ve městě u něj. Už si nepamatuju jméno. Tuším, že tam trénují hlavně strážci." Odpoví jí stále zamyšleným tónem. Byla si vědoma toho, že jí tam občas někdo lákal, aby se prošla, ale ona nebyla v té době zrovna člověk, co holdoval procházkám v přírodě. To se sice moc nezměnilo, ale už dokázala ocenit krásu okolo ní. Tehdy si raději četla knihy, které se jí tam podařily najít nebo které jí někdo vypůjčil. "Chápu proč. Spoustu léčitelek tam chodilo pro bylinky a vypadaly, že to berou spíš jako zábavu než jako nějaké povinnosti." Odpoví jí a usměje se. Ona sama se k nim nikdy nepřipojila, ale slyšela něky jejich vyrpávění, ať už bylo věnované přímo jí nebo si povídaly mezi sebou a ona je jen poslouchala.
"Určitě si to zapamatuju, abych při své příští návštěvě Gretlipu navštívila zrovna tohle místo. Podle vyprávění, co jsem slyšela, jsme udělala chybu, že jsem ho nenavštívala a tvoje slova to jen potvrzují." Odpoví jí a mírně přikývne. Opravdu by tenhle svůj prohřešek, nebo jak by se to dlao nazvat, napravit. Přece jen jistě se najde nějaká záminka, proč se vydat do Gretlipu, i kdyby šlo jen o to, aby se rpocvičila v léčení a pomohla tamním zraněným, kterých jistě nebylo málo.
Mererid Crochanská
Mererid Crochanská
Poèet pøíspìvkù : 11
Join date : 31. 03. 20
Age : 63
Location : Gretlip

Listnatý hájek - Stránka 2 Empty Re: Listnatý hájek

4/4/2020, 12:36
"Kdyby jsi nebyla víla, tak tě teď donutím slíbit, že to skutečně uděláš," rozesměje se Mer tiše. Kdyby kněžka byla pouhým člověkem, bez zaváhání by to udělala, ale víli své sliby braly až děsivě vážně a ona nechtěla ženu před ní k něčemu nutit. Pravděpodobně by ji stejně odmítla a ona by se jí ani nedivila. Proč se poutat tak bezvýznamnými sliby, když vám za určitých okolností mohou pěkně zkomplikovat život? Navíc, ani Mer samotná se nikdy nehrnula do slibování čehokoliv, rozhodně pak vílám ne, ať už to bylo bezvýznamné či nikoliv. Samozřejmě se na rozdíl od lidí snažila držet se svých slov, ale byla si moc dobře vědoma, že sliby jako takové se jí mohou pěkně vymstít.
"Takhle mi bude muset stačit, že víš, o co přicházíš," dokončila, poukazujíc na Shaynina předchozí slova. Skutečně věřila, že si kněžka někdy v budoucnu najde čas a Rudý les navštíví. Koneckonců, pravděpodobně před sebou měla ještě celá tisíciletí na to tak učinit a Mer bylo ve své podstatě jedno, kdy se tak stane.
Shayna Thetoris
Shayna Thetoris
Poèet pøíspìvkù : 31
Join date : 11. 07. 18
Age : 440
Location : Bakirah

Listnatý hájek - Stránka 2 Empty Re: Listnatý hájek

4/4/2020, 13:11
Pobaveně se zasměje a mírně zavrtí hlavou. "Pochybuji, že by se ti povedlo ze mě podobný slib vymámit. Nepatřím k těm, kteří slibují něco tak snadno. I kdybych nebyla víla a měla svou povahu, tak bych jen tak něco neslíbila." Odpoví jí, ovšem už vynechá to, že si ráda vynucuje sliby na ostatních. Ovšem i ona sama byla ochotná něco slíbit, ale vždycky si dávala pozor na formulaci svých slov, jelikož na tom hodně záleželo. Slovíčkaření a víly si hodně rozuměli, zvlášť u podobných dohod a slibů. SIce to nebylo to samé jako Krvavý slib, ale i tak by nedokázala slib jen tak porušit. Možná by to pro ní nemělo žádné magické následky, ale rozhodně by to pro ní mělo následky společenské. Víla, která nedrží své slovo, byla považována za nehodnou nějakého společenského postavení. Přece jen se jednalo o jistou posvátnoust, se kterou všechny víly viděly sliby a byla to otázka jejich cti je dodržet.
"Vím, o co přicházím, a myslím, že mám dostatek času ještě tento nedostatek napravit." Odpoví jí a pousměje se. Jistě před sbeou měla ještě několik staletí klidného života. Tedy klidného na jejich poměry, protože bylo docela jasné, že nějaké povyražení se za tu dobu ještě najde. Třeba se jí podaří dožít i dalšího nástupnického roku, kdy budou bojovat potomci současných dědiců o nadvládu nad Vílí říší. Záleželo jen na tom, kterému vladaři se pak narodí dítě jako první, protože přece jenom od něj se pak nástupnický rok odvíjel.
Mererid Crochanská
Mererid Crochanská
Poèet pøíspìvkù : 11
Join date : 31. 03. 20
Age : 63
Location : Gretlip

Listnatý hájek - Stránka 2 Empty Re: Listnatý hájek

4/4/2020, 14:03
"Nic jiného jsem si ani nemyslela," naposledy se zasměje nad svou zmínkou vílích slibů a dohod. Bylo to v podstatě samozřejmé, pouze nějaká mladá víla by byla dost hloupá na to slíbit něco někomu, koho znala teprve pár desítek minut. Ale byla pravda, že hrát s vílou hru se slovy byla občas pěkná zábava. Mererid si vzpomínala na svá mladičká léta, kdy při toulání po Městu naděje narazila na vznešenou vílu. Tenkrát se z ní pokusila jen tak pro legraci vymámit několik slibů a nevýhodných dohod, ale nakonec to byla ona sama, kdo musel zaplatit oné víle pití v nedaleké hospodě. Přesto mohla dopadnout hůř. Dokonce si dodnes uvědomovala, že pro tu vílu to bylo stejně zábavné jako pro ni, a že jen proto to skončilo tak, jak to skončilo.
Znovu pohlédla do svého košíku a v duchu uznala, že má vše, co potřebuje. "Já ti to sice také neslíbím, ale můžeš si být jistá, že si vaše knihovny jen tak ujít nenechám," usmála se a ještě pro kontrolu zvedla oči k obloze. "Obávám se však, že již budu muset směřovat zpět do města. Pokud chceš, můžeš jít se mnou, ale něco mi říká, že si ještě  budeš chtít užít toho ticha," nabídla kněžce jak možnost pokračovat v rozhovoru, tak i od něj upustit a rozejít se každá svou vlastní cestou. Sice jí Shaya i za tu krátkou chvíli přirostla k srdci, ale možná v té konečnosti toho okmžiku bylo to pravé kouzlo. Možná se znovu uvidí, možná ne, a takhle to mělo být již od samého začátku.
Shayna Thetoris
Shayna Thetoris
Poèet pøíspìvkù : 31
Join date : 11. 07. 18
Age : 440
Location : Bakirah

Listnatý hájek - Stránka 2 Empty Re: Listnatý hájek

4/4/2020, 16:17
Usměje se. Očividně měla Crochanka vlastní zkušenosti s tím, jaké to je uzavírat s vílami nejrůznější dohody a mámit z nich sliby. Jistě, asi každý obyvatel Otherkionu se k něčemu podobnému postupně dostane. Ať už se jednalo od ětskou nerozvážnost nebo o dospěláckou umanutost. Jen málokdy to dopadlo tak, že by to bylo výhodné pro ty, kdo se rozhodli slovíčkařit s vílou, ale i takové příběhy se našli. U dospělých pak bývaly dopady o dost vážnější než u dětí, se kterými si pohráli a dali jim lehce za vyučenou, aby se pro příští setkání poučili.
Spokojeně přikývne a pro ní je to v podstatě dostatečné. U víl sliby hrály sice velkou roli, ale dokázali si najít ujištění i v tak obyčejných slovech, jaké pronesla právě čarodějnice. "Máš pravdu, ještě raději zůstanu tady. Potřebuji si spoustu věcí nechat projít hlavou a tady to vypadá jako stvořené k tichému rozjímání." Odpoví jí a usměje se. Přece jenom nechtěla ani ženu zdržovat v přípravě nějakých mastí, které jistě bude ještě potřebovat. "Ale myslím, že se ještě někdy potkáme. Obě máme před sebou spoustu let, takže bych řekla, že bohové dají, aby se naše cesty ještě někdy zkřížily." Odpoví jí ještě a usměje se. Přece jen tahle země nebyla tak velká, aby na sebe už nikdy nenarazily. Pak lehce kývne an rozloučenou a rozejde se zase mezi stromy. Už jí totiž nezbývá moc času než bude nutné, aby se vrátila zpátky do Bakirahu a do chrámu.
Sponsored content

Listnatý hájek - Stránka 2 Empty Re: Listnatý hájek

Návrat nahoru
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru